Händelsearkiv

Inackorderingstillägg

2014-09-19 den 19 september 2014 kl 07:55

OBS! Kom ihåg att ansöka om inackorderingstillägg för läsåret 2014/2015. Ansökan måste göras inför varje läsår.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2014.

Läs mer »


Nya lärarutbildningar

2014-06-24 den 24 juni 2014 kl 13:41 - den 30 oktober 2014

LTU har beslutat att fr o m hösten 2015 inrätta en distansutbildning för två grundlärarprogram F-år 3 samt år 4-6.

Läs mer »