Händelsearkiv

Förbättrade faktureringsrutiner fjärrvärme

2016-09-09 den 9 september 2016 kl 13:50

Nästa faktura från Värmeverket avser perioden juni-augusti 2016. Därefter kommer fakturering ske månadsvis direkt efter månadsavläsning.

Läs mer »