Händelsearkiv

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

2014-10-14 den 14 oktober 2014 kl 11:16

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 7 november 2014 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Norrbotten@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ.

Läs mer »