Sorsele Näringslivsvecka 9 - 13 november

den 2 november 2015 kl 10:12

Tillväxtverksamheten i Sorsele kommun bjuder in till näringslivsvecka med fokus på de gröna näringarna.

Vi kommer under veckan att arbeta med kompetensutvecklingsinsatser för tjänstemän och förtroendevalda, men även erbjuda föreläsningar för företagare och andra intresserade.

Måndag 9 november

Kompetensutvecklingsinsats för tjänstemän och politiker kring förutsättningar för att bedriva rennäring och jordbruk i kommunen

18.00 - Folkets hus - Öppen föreläsning på kvällen om lokal konsumentstödd matproduktion – En alternativ ekonomisk modell inom jordbruk. Modellen bygger på att man som konsument tecknar upp sig på förhand som andelsägare eller förhandsköper det som produceras på en lokal gård. Modellen börjar få allt starkare fotfäste i Sverige – är det något för våra jordbrukare och matproducenter i Sorsele?

Tisdag 10 november

16.00 – 18.00  - Folkets Hus - Öppen föreläsning på kvällen kring temat Socialt företagande

Onsdag 11 november

15.00 - Folkets hus -  Finansieringsträff där du som företagare får möjlighet att träffa bl a handläggare för företagsstöd på Länsstyrelsen, samt finansierings- och affärsutvecklingsstöd på Almi. Vill du passa på att få till ett enskilt möte? Kontakta mathias.backlund@sorsele.se

17.00 – 19.30 - Folkets hus -   Föreläsning kring hållbart företagande inom besöksnäringen, Dan Jonasson -  Västerbottensturism samt kring förutsättningar för företagande i fjällen, Göran Wallin – Swedish Lapland Visitors Board.

18.00 - Folkets hus -  Vindkraftscentrum ger information om effekterna för det lokala näringslivet vid vindkraftsetableringar. Vindkraftcentrums uppdrag är att se till att de stora investeringar som görs – i så hög grad som möjligt – kommer befolkningen till del i form av jobb och företagande.

Torsdag 12 november

Kompetensutvecklingsinsats för tjänstemän och politiker kring skogen som utvecklingsresurs.

16.00 – 18.00 Maria Hedblom, VD Skogstekniska klustret Ek. samtalar kring hur och varför man jobbar i kluster – var möjligheterna ligger i detta. Anmäl deltagande senast 6 november till elin.bergarp@sorsele.se

Fredag 13 november

11.00 – 13.00 Svenskt näringsliv bjuder på lunch på Sorsele River Hotel och berättar om Svenskt Näringslivs ranking och enkätundersökning av företagsklimatet för 2015. Anmäl deltagande senast 6 november till anne.forsberg@sorsele.se

 

19.00  Företagarfest på Sorsele River Hotel – kom ihåg att anmäla dig och ditt företag!!

 

Varmt välkomna att inspireras med oss!

-- Europeiska Unionen    -- Sorsele in swedish lapland.png

-- 2013_APART_SL_eng_cmyk_liggande1 (2).jpg (Apart of Swedish Lapland liggande)