Rapporter vindkraft

den 8 juni 2016 kl 08:20

Kommunstyrelsen har i § 57/2016 uppdragit till kommunchefen att bland annat redovisa en ekonomisk kalkyl som visar hur kommunens ekonomi kan komma att påverkas av etablering av vindkraft samt även redovisa en konsekvensanalys över hur etableringen kan komma att påverka näringslivets olika delar i kommunen.