Lär dig mer om hemberedskap under nationella krisberedskapsveckan

den 8 maj 2017 kl 15:29

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 8-14 maj infaller nationella krisberedskapsveckan 2017, en kampanjvecka för att lyfta vikten av en hemberedskap och vad du som medborgare kan bidra med vid allvarliga händelser eller samhällskriser.

Alla människor har ett ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Men kommunen kan hjälpa till med råd och tips på hur du kan förbereda dig och agera om något händer.

Packa din egen krislåda

Krislådan är ett bra sätt att tillgodose ditt hushålls behov av mat, vatten, värme och kommunikation även om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer har slutat att fungera.

Vid en samhällskris kommer inte samhällets resurser att räcka till alla. Samhället behöver prioritera de mest utsatta och de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Du bör planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst tre dygn, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter.

Du kan själv förbereda ditt hushåll på en samhällskris genom att skaffa en krislåda. I lådan förvarar du saker som kan vara bra att ha om en samhällskris skulle uppstå. Det kan handla om ett längre strömavbrott som gör att vattnet eller värmen försvinner. I en sådan situation blir det även svårt att följa nyheter eller söka information.

Tips på saker att ha i din krislåda:

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • En alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys. (Ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)
 • Kontanter
 • Papperslista med telefonnummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Att vara självförsörjande i tre dygn betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor eller månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer efter just tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Läs mer på Din säkerhets webbplats www.dinsakerhet.se (länk)

Viktiga telefonnummer att känna till

112 
Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö.
Webbsida: www.sosalarm.se

114 14 
Polisens nummer vid icke akuta händelser.

113 13 
För att få information om en olycka eller kris kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

1177 
För att få råd i sjukvårdsärenden vid händelser som inte är akuta ringer du 1177.

Webbsidor för information 
På följande webbsidor hittar du information om vad som händer vid olika typer av kriser samt hur du kan förbereda dig:
www.krisinformation.se 
www.dinsakerhet.se