Janken och Björnen

den 22 juni 2017 kl 19:00 - 20:00

Nybyggaren Georg Grundström intervjuades 1966 och gav då sin version av den kända berättelsen om brottningsmatchen mellan björnen och bonden.

Plats: Biblioteket i Ammarnäs

Telefon till arrangör: 070-6110301

Arrangör: Sorsele Kommun, Sensus Studieförbund, Urban Berglund
Arrangörens webbadress: www.ammarnasguide.org
Beskrivning: Som ett led i Årets Berättarkommun har jag fått tillåtelse att använda mig av gamla inspelningar från ISOF institutet för språk och folkminnen. Den här kvällen lyssnar vi på berättelsen om fårskötseln i byn på artonhundratalet - och om mötet mellan nybyggaren och björnen. Det blir tid att både ställa frågor och kanske att berätta mera om nybyggarlivet i Ammarnäs. Får vi tid lyssnar vi på andra intervjuer - t ex om hur man skaffade sig byggnadsvirke.