Lokalbidrag bya-/samlingslokaler

den 3 oktober 2017 kl 15:44

Ansökan/rekvirering av lokalbidrag för bya-/samlingslokaler senast 31 oktober 2017.

Nytt från och men 1 januari 2017 är att man kan bli beviljad lokalbidraget under en mandatperiod. Detta innebär att man först ansöker via denna blankett där ni beskriver ändamålet för er bya- samlingslokal, vilken målgrupp och vilket fokusområde ni satsar på och anger bidragsformen utifrån kommunens antagna riktlinjer för föreningsbidrag. Uppfyller man kriterierna för lokalbidraget och har beviljats detta av politiken så använder man sig av rekvireringsblanketten följande år fram till nästa mandatperiod. Detta innebär att ni som beviljades lokalbidrag för verksamhetsåret 2016 inte behöver göra en ny ansökan för 2017 utan ni rekvirerar ert bidrag och detta sker fram till 2019, då det är en ny mandatperiod. För övriga är det ansökan som gäller.

Sista datum är 31 oktober 2017.

Läs mer