Tillväxt i Sorsele

Vid Tillväxtverksamheten i Sorsele har vi i uppdrag att stödja det lokala näringslivet och den allmänna utvecklingen i Sorsele kommun.
Vi arbetar bland annat med:

  • Förbättra förutsättningar att etablera, driva och starta företag
  • Arbetsmarknads- och integrationsfrämjande insatser
  • Insatser för at stärka besöksnäringen
  • Marknadsföra Sorsele ekokommun som attraktiv plats att besöka, bosätta sig eller investera i
  • Stärka förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritids- och kulturliv i hela kommunen för alla åldrar
  • Utvecklingsarbeten via projekt
  • Samarbete med universitet och högskolor via Sorsele Lärcentra 

Till vänster på sidan finns länkar till de olika verksamheternas sidor.
Kontakta oss för frågor och information.

Nyheter