Samiska ord

Hos oss stöter Du på namn på orter, sjöar, berg m m som är samiska eller har sitt ursprung i det samiska språket. Det kan vara trevligt att känna till vad de olika namnen betyder.  

stuor; stuorab stora, större  årje södra
unna, utse;utseb lilla;mindre lule, lulle östra
saivo helig tjärn alla, gille västra
jaure, jaur sjö kåbbo höjd, kulle
paije, paje övre puolta, puolda backe
jokk; jokkuts å; bäck tjuolta litet fjäll
kaska mellersta tjåkko, tjakke fjäll, fjälltopp
vuolle nedre vardo lågfjäll
kuoikka fors åive, åjja fjäll, berg (egentligen huvud)
kaisse, gaise spetsigt fjäll vagge bred fjälldal 
nuort, nuorta norra luspe forshuvud (vid sjöände) 

 

Senast uppdaterad: 2014-07-14
Uppdaterad av: