ÅVC Ammarnäs

Påminnelse om att Ammarnäs ÅVC håller öppet första söndagen i varje månad under maj - september!
Tid 15.00- 17.00

Ordinarie Öppettider

Tisdagar 10.00 - 17.30 samt 15.00 - 17.00 första söndagen i varje månad under perioden maj-september.


Följande material kan lämnas in

Trä, metall, brännbart grovavfall (ej matrester), restavfall (tex kakel, isolering), miljöfarligt avfall och elektroniskt avfall. Hushållsavfall går inte längre att lämna vid reningsverket.

Producentansvaret är flyttat till korsningen Näsbergsvägen/ Bergvägen. Vid denna återvinningsstation kan ni lämna papper och tidningar, pappersförpackningar, glasflaskor och burkar, hårda och mjuka plastförpackningar och metallförpackningar. Med producentansvar menas att varje producent är ansvarig för att ta tillbaka förpackningen när vi konsumenter använt deras produkter. Dessa insamlingssystem är alltså inte kommunens ansvar utan det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har det ansvaret.

Informationsansvar

Det åligger fastighetsägaren att informera sina gäster om dessa nya renhållningsrutiner. Det är även fastighetsägarens ansvar att meddela till kommunen vid förändringar eller ägarbyten.

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund