Allmän förskola - information ht 2012


Alla tre-, fyra- och femåringar har rätt till allmän förskola. Från och med höstterminen 2012 kan alla barn födda 2007, 2008 och 2009 delta i denna verksamhet. 

Avsikten med lagstiftningen är att alla tre-, fyra- och femåringar ska garanteras en förskole-pedagogisk verksamhet som omfattar mins 525 timmar om året, (15 timmar/vecka) Verksamheten är frivillig och följer grundskolans läsårstider.

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen allmän syftar till tillgängligheten – förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. De barn som erbjuds allmän förskola integreras i den befintliga förskoleverksamheten. 

Det är varje enskild kommun som beslutar hur den allmänna förskolan ska organiseras. I Sorsele kommun erbjuds allmän förskola enligt nedanstående: 

Ort                   Dagar                                       Tid
Ammarnäs Tisdag, onsdag och torsdag 08.30 - 13.30
Blattnicksele Tisdag, onsdag och torsdag 08.10 - 13.10
Gargnäs Tisdag, onsdag och torsdag 08.10 - 13.10
Sorsele Tisdag, onsdag och torsdag 08.30 - 13.30

 

 

 Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts. Det är vårdnadshavarnas ansvar att lämna och hämta barnen. 

 

 

Senast uppdaterad: 2012-11-22
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund