Välkommen till Sorsele kommun

 • Lonadagen på Skibbikken

  2017-08-23 | Välkommen till en dag med roliga aktiviteter på Skibbikudden!

  Arrangörer: Sorsele kommun, Sorsele United, Lokala Naturvårdsatsningen, Sorsele SK, Tidy Bike Skellefteå och Fatbike tours.
 • Stipendiater 2017

  2017-07-15 | Under Hemvändarhelgen Holmen gungar utdelades stipendium från Sorsele kommun, Fritid- och kulturenheten samt Lions.  
 • Sorsele - en av länets Hållbarhetskommuner 2017

  2017-06-28 | Föreningar och studieförbund, nu kan ni söka medel för aktiviteter under Hållbarhetsveckan v.38 18 - 24 september.

  Sorsele är tillsammans med Skellefteå kommun årets SEE kommuner och ni är viktiga aktörer!

  Ansökan ska innehålla sociala, ekonomiska eller ekologiska aktiviteter.
 • Inackorderingstillägg

  2017-06-26 | OBS! Kom ihåg att ansöka om inackorderingstillägg för läsåret 2017/2018. Ansökan måste göras inför varje läsår.

  Ansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2017.
 • Juktån tillgängliggörs!

  2017-06-22 | Sandselehöjderna vind vill uppmärksamma en förening i Sorsele kommun vars insatser kommer allmänheten till nytta. Juktåns mellersta fiskevårdsområde har som mål att öka tillgängligheten för alla fiskare.
 • Nya öppettider på Piraten

  2017-06-21 | Från och med 1 juli 2017 gäller nya öppettider på Piraten:

  Måndag - fredag klockan 13:00 - 16:30