Dialogmöten - Kommande möten

Under "Fas 1 - den öppna fasen" har främsta fokus varit på att hämta in underlag från befolkningen till översiktsplanens innehåll. Detta har skett såväl genom ett flertal öppna dialogmöten som internt arbete. Nu har vi gått in i nästa fas av ÖP-arbetet, "Fas 2 - Organisering/Förhandling", vilken till stor del handlar om att ta fram förslag till innehåll för de olika tematiska områden som översiktsplanen behandlar. 

 

Nu bjuder vi in till öppna återkopplingsträffar i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs för att informera er om det innehåll som har behandlats under första fasen.

För mer information om datum, plats och innehåll, klicka här eller på affischen nedan.

Återkopplingsträffar

 

Se separata inbjudningar till de olika platserna här:

- Sorsele återkopplingsträff, klicka här.

- Ammarnäs återkopplingsträff, klicka här.

- Blattnicksele återkopplingsträff, klicka här.

- Gargnäs återkopplingsträff, klicka här.