Introduktionsersättning

 

Flyktingars introduktionsersättningens storlek grundar sig på hushållstyp och nivå fastställs utifrån familjebilden vid anländandet och gäller under två år.


Introduktionsersättningen räknas ej som skattepliktig inkomst. Ersättningen skall täcka alla utgifter såsom mat, kläder, hygienartiklar, förbrukningsvaror, tidning, telefon, TV-avgift, utgifter för lek och fritid. Den ska också täcka hyra, el, hemförsäkring, resor, läkarvård, tandläkare, glasögon, fackförenings- och a-kasseavgift. 

Vid skilsmässa/separation utgår samma ersättning som tidigare tills dess att personerna kan uppvisa att de är folkbokförda på skilda adresser. Introduktionsersättningen relateras till gällande basbelopp och uppgår till 225 % av basbeloppet per år för en ensamstående vuxen.

För sammanboende 175 % av basbeloppet per år samt för hemmaboende ungdomar över 18 år som bor med föräldrar erhåller introduktionsersättning med 95 % av gällande basbelopp per år. Individuell behovsprövning sker inte eftersom ersättningen är prestationsrelaterad.

Variationer och förändringar som sker under ersättningsperioden skall finnas dokumenterade i den sökandes introduktionsplan.

 

Introduktionsersättning till flyktingar

 

Gällande månadsbelopp från 2011-03-01

 

Ensamstående vuxen               8 025 kr                     

Sammanboende                      6 598 kr

Hemmaboende vuxen              3 388 kr

Aktivitetsstöd till barn 0-18 år   1 000 kr

 

 

Introduktionsersättning till flyktingar som har beviljats förlängt ekonomiskt bistånd efter 24 månaders introduktion

 

Gällande månadsbelopp från 2011-03-01

 

Ensamstående (över 29 år)                            7 280 kr

Ensamstående (under 29 år eller har barn)      6 850 kr

Sammanboende (över 29 år)                          5 780 kr

Sammanboende (under 29 år eller har barn)    5 350 kr

 

Senast uppdaterad: 2013-04-02
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund