Utbildning

I Sverige är utbildning mycket viktig då vårt lands export baseras på kunskapsdriven produktion.

Alla behöver utbildning för att klara kraven och kunna få jobb i samhället. Även inom förskolan finns en läroplan.
Det livslånga lärandet innebär att du som individ måste lära hela livet. En del gör det genom sina jobb, andra studerar för att klara sina jobb bättre och effektivare eller för att få ett jobb eller byta jobb.

Du kan kombinera teoretiska studier i det svenska språket med språkträning på olika arbetsplatser och sedermera med yrkespraktik utifrån de yrkesområden man är intresserad av och sedan kan man via arbetsförmedlingen få hjälp med yrkespraktik eller instegsjobb. Nystartsjobb är en annan insats som kan vara aktuell.

Senast uppdaterad: 2013-04-02
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund