Fritidstomter i Ammarnäs

Kommunen har ett antal fritidstomter i Ammarnäs till försäljning;

Lediga tomter

Yta

Pris

 Per m2

Ammarnäs 2:274

650 m2

   162 500 kr

  250 kr

Ammarnäs 2:280

1132 m2

   208 000 kr

  184 kr

Ammarnäs 2:281

976 m2

   195 000 kr

  199 kr

Ammarnäs 2:282

650 m2

   182 000 kr

  280 kr

Samtliga tomter har vatten- och avloppsanslutning vilket ingår i ovanstående priser.

Karta över området

Senast uppdaterad: 2016-07-25
Uppdaterad av: Jeanette Eklund