Sorselekarta

Sorselekartan2010 års Sorselekarta finns att hämta på Vindelälvens turistbyrå för intresserade. Den är kostnadsfri.

 

Vindelälens turistbyrå
Telefon 0952-140 90

E-post: turist@sorsele.se