Lokalbidrag till mötesplatser

-- Timmerhus_Webb

Syftet med lokalbidrag till mötesplatser är att möjliggöra sammankomster för alla. Bidrag kan sökas för drift av bya-/samlingslokaler som föreningen äger. Bidraget beräknas utifrån lokalens yta men maximalt utifrån 200 kvadratmeter. Bidraget omfattar ej lokaler som i huvudsak nyttjas i kommersiellt syfte eller har andra avtal med kommunen, ej heller bya-/samlingslokaler och dylikt där det i samma område finns kommunala uppvärmda lokaler som går att hyra. Hur stort bidragsbelopp som varje förening får utifrån ovanstående beräkningsmodell avgörs av hur mycket pengar som kommunen årligen avsätter för bidraget.

Föreningen prövas från fall till fall och inom budgetram. Beviljad förening rekvirerar bidraget med särskild blankett en gång/år och stoppdatum för inlämning är 31 oktober. Vid varje ny mandatperiod behöver föreningen prövas på nytt, så även om rekvirering uteblir.

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson