Museihörna - Alla tiders Sorsele

I samarbete med Västerbottens museum, LänsbiblioteketDAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå) och Sorsele kommun har biblioteket skapat en hörna kallad "Alla tiders Sorsele" (tidigare kallad Informations-Ö). Sorsele Hembygdsförening, andra föreningar och privatpersoner har bidragit med föremål till montrarna. Informations-Ön och museihörnan i biblioteket invigdes under högtidliga former den 21 mars 2002. 

Museihörnan visar upp museiföremål från Sorsele kommun ur bland annat Västerbottens museums och Sorsele Hembygdsförenings samlingar.Temat som visas för närvarande är olika sevärdheter från kommunen. Gränsbyarnas förening bland annat, har iordningställt en monter om "Repriket". Programverksamhet ordnas också genom samarbetet med Västerbottens museum, bland annat visning av gamla fotografier och föreläsningar.  

Det senaste nytillskottet i hörnan är en filmpelare. Du kan ta en paus och titta på filmer från och om orten - gamla hantverkstekniker, flottning, jordbruk och mycket annat trevligt.

Ett resultat av samarbetet med länets muséer är också den fina "Hålla hus"-montern. Den ger tips om hur man på ett varsamt sätt kan renovera sitt gamla hus.

Du kan själv skriva och berätta om sådant som har koppling till Sorseles historia i Wigo - en databas hos Västerbottens museum. 

Senast uppdaterad: 2013-03-11
Uppdaterad av: