TVÄRÅTRÄSK - årets by tre år i rad

Tväråträsk är en livaktig by i Sorsele kommuns sydöstra del, som under flera år utsetts till årets by inom Sorsele kommun. Tväråträsk har många företag och goda kommunikationer. För något år sedan övertog byn en av kommunens gamla brandbilar och så bildade vi vår egen brandkår. I markerna kring byn finns goda jaktmöjligheter. Hembygdsgården (fd skola) har en stor samlingslokal, med välutrustat kök, gym, bastu med relax-avdelning. Föreningen har även en vedeldad badtunna, lekplats och fotbollsplan.

Kontaktperson: Mikael Gradin, 0952-212 81

-- Tväråträsk svanar (Johnny Essebro)Foto: Johnny Essebro  -- engelska flaggan (engelska flaggan)Tväråträsk is an active village in the southeast part of Sorsele municipality, which during many years was awarded the village of the year within Sorsele municipality. Tväråträsk has several businesses and good communications. Some years back the village took over the municipalities old fire cars and made their own fire brigade. In the area around the village there are good hunting possibilities. The village farm (ex school) has a large room for gatherings, with a well equiped kitchen, gym, sauna with relax area. The association also has a fire heated bathing barrel, playground and football ground.

Contact person: Mikael Gradin, +46 952 21281

-- Tväråträsk Norrsken (Johnny Essebro)Foto: Johnny Essebro 2011-03-01

Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström