Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och
fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och
utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med
andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.


Samtliga kommuner i Västerbottens län har beslutat att samverka kring utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Genom samverkan kan länets ungdomar erbjudas ett allsidigt utbud av gymnasieutbildning trots minskande elevunderlag.

Samverkansavtalet finns i externa länkar.

I egen regi bedriver Sorsele gymnasieskola undervisning för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.

Sorsele Gymnasieskola har sina fina lokaler på Älvbrinken.

Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper
eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning.

Kunskapscentrum

Senast uppdaterad: 2017-04-27
Uppdaterad av: Bodil Granström