Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att förbereda dig inför Ma, En eller Sv-studier inom den gymnasiala vuxenutbildningen.
Det är kontinuerlig antagning, dvs du kan börja när du önskar. Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas.
Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. 
Du kan också använda kurserna till att komplettera ämnen från grundskoletiden.   

Slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har betyget godkänd i fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Kurserna går dagtid.


Ämnen med kontinuerlig antagning:

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska/Svenska som andraspråk

För information om aktuellt utbud kontakta Studie- och yrkesvägledaren.

Ansökningsblankett finns här.

 

Senast uppdaterad: 2014-03-05
Uppdaterad av: