Ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

I kommunen finns tre boenden för ensamkommande barn.

 

Senast uppdaterad: 2014-11-27
Uppdaterad av: