Ensamkommande barn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och omsorg av ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både för ensamkommande barn som är asylsökande och har permanent uppehållstillstånd.

I kommunen finns tre boenden, två i kommunal regi, Napoleongården och Tranan samt ett i privat regi Prästgården.

 

Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Bodil Granström