Hemtjänst

Människors förutsättningar kan förändras genom ålder, eller någon form av handikapp eller funktionshinder så att de behöver insatser från andra för att klara det dagliga livet.

Hemtjänsten finns för att Du ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som det är möjligt.

Hemtjänstens uppgift är att tillsammans med Dig planera och utföra de sysslor Du inte klara av, inte att "ta över" ansvaret.

En viktig utgångspunkt för hemtjänsten är att uppmuntra, träna och ge stöd; ge "hjälp till självhjälp" så långt det är möjligt. 

Individuellt innehåll
Den hjälp Du kan få är individuell. Det vill säga att hjälpen som ges beror på vad just Du behöver och på vad Du inte kan utföra själv.

Här hittar du en sammanställning med information om de olika former av hjälp som du kan få av hemtjänsten (pdf).

Vem kan få hemtjänst
Du som är äldre, tillfälligt sjuk eller av andra fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar de dagliga göromålen på egen hand kan få hemtjänst.

När du ansökt om hemtjänst måste en bedömning av Ditt behov göras. Hemtjänst är allstå inte en själklar rättighet. Behovsbedömningen, som Du och biståndshandläggaren gör tillsammans, kommer därefter att leda till ett beslut.

Matservering/hemsändning
På Solhem kök finns möjlighet att äta lunch/middag. Du kan också ansöka om att få färdiglagad mat hemleverad.

Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Trygghetslarm
Trygghetslarm i bostaden ökar äldres möjlighet att bo kvar i relativ tygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdandspersonal dygnet runt inom Sorsele samhälle.

Trygghetslarm kan också vara kopplat till anhörig/närstående eller till räddningstjänsten.

Trygghetslarm kan även vara kopplad till en GSM-modul med ett vanligt mobilabonnemang.

Trygghetslarm kan Du ansöka om, och erhålla utan behovsbedömning.

Personal och arbetsordning
Områdeschefen är enhetschefer och har personal- arbetsmiljö- samt budgetansvar.

Personalen som arbetar i hemtjänsten är vårdbiträden och undersköterskor anställda i kommunens socialtjänst.

Varje brukar tilldelas en kontaktperson bland personalen.

Grundas på lagstiftning
Den hjälp som kommunens hemtjänst och hemsjukvård kan ge Dig grundas i huvudsak på två lagar;
- Socialtjänstlagen som ger dig rätt att söka hjälp t.ex. personig omvårdnad
- Hälso- och Sjukvårdslagen om Du är i behov av medicinsk vård.

Avgift
Uttages enligt maxtaxa.

 

Senast uppdaterad: 2017-05-22
Uppdaterad av: Bodil Granström