Valresultat 2010

Vart fjärde år är det kommunalval. Antalet röster i valet avgör hur många platser varje parti får i kommunfullmäktige.

Vid 2010 års val fördelades mandaten så här;

(S) 12
(V) 7
(C) 7
(KD) 2
(M) 2
(MP) 1

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Vilka de är framgår av dokumentet
Styrelser och nämnder 2011-2014.

Via denna länk kan du se övriga valresultat - Valmyndigheten 

Koalition/allians
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har valt att samarbeta och har därför majoritet i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 2013-06-07
Uppdaterad av: Barbro Olofsson