Inkassoärenden

Kommunen har tecknat avtal om Inkassotjänster med Marginalen Inkasso AB

Det innebär att alla obetalda fakturor övertas av Marginalen Inkasso AB.

Kommunen kommer fortsättningsvis om inte fakturan är betald inom 7 dagar att skicka en påminnelse. Betalas inte påminnelsen inom 7 dagar överlämnas fakturan för fortsatt handläggning och inkasso till Marginalen Inkasso AB. Räntekostnad debiteras från förfallodagen enligt räntelagen.

Kostnaden för inkasso är idag 160 kr.

Senast uppdaterad: 2013-04-02
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund