Inkassoärenden

Kommunen har tecknat avtal om Inkassotjänster med Visma Collectors AB.

Det innebär att alla obetalda fakturor övertas av Visma Collectors AB.

Kommunen kommer fortsättningsvis om inte fakturan är betald inom 7 dagar att skicka en påminnelse. Betalas inte påminnelsen inom 8 dagar överlämnas fakturan för fortsatt handläggning och inkasso till Visma Collectors AB. Räntekostnad debiteras från förfallodagen enligt räntelagen.

Kostnaden för inkasso är idag 180 kr.

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund