Serveringstillstånd

 
När behövs ett serveringstillstånd?
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?
Personlig lämplighet att utöva verksamheten
Serveringstillstånd ges till den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen och sökande avlägger ett kunskapsprov hos kommunen och det kostar 500 kronor och betalas in på kommunens bankgiro 764-8470 innan du ska göra provet. Medtag kvittot på din inbetalning till skrivtillfället. Du betalar även in avgiften för handläggning av din ansökan i förväg. Detta sker till samma bankgiro som ovan. Den summa du ska betala in beror på vilket tillstånd du söker om och finns angiovet i riktlinjerna. Glöm inte att skriva avsändere på din betalning.

Serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav
Den som ansöker om serveringstillstånd ska visa att serveringsstället uppfyller alkollagens krav.
För serving till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod gäller att lokalen har ett kök som är godkänt för allsidig matlagning från råvaror och tillhandahåller lagad mat.

Detaljhandel
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Här kan du läsa Sorsele kommuns antagna Riktlinjer för tillstånd enligt Alkohollagen.