Kommunalrådet informerar - februari 2012

  • Ljuset har återvänt, nu är det nästan ljust från klockan 7–17 - så det finns ”hopp om liv” 
  • Under 2012 kommer det att födas många bäbisar i kommunen, faktiskt så många som 25-30 stycken = Tack alla blivande föräldrar som tror så mycket på Sorsele! Trots det är vårt mörka moln befolkningsminskningen. Det dör/flyttar fler personer än det föds/flyttar in och det är ju utifrån antal invånare som våra skatteintäkter baseras - det kan ni läsa mer om på mittuppslaget 
  • Under ett antal veckor framöver kommer vi att berätta om olika verksamheter i kommunen - vad samhällsservicen kostar, vad vi får för skattepengarna från stat och kommun osv. I detta nummer presenteras budget och verksamheterna i grova drag. Nästa nummer blir det om integrationsverksamheten som är självfinansierad, med andra ord alla pengarna kommer från Migrationsverket. Därefter kommer information om verksamhet efter verksamhet 
  • I slutet av januari genomfördes en företagardag. Priser till Årets företag och Årets företagare delades ut. Heidi Andersson var årets dragplåster, men även lokala förmågor exempelvis föreningen Rock Out Wild berättade om sin affärsidé med hårdrockkonserter på Nalovardo. Ni vet väl alla om att ni är välkomna att lyssna på föredragshållarna? 
  • Nu börjar sportlovssäsongen i södra Sverige och därmed även en - förhoppningsvis - intensiv vintersäsong för våra turistentreprenörer

Om akutvårdsplatserna

När det under hösten 2011 kom fram att landstinget skulle dra in akutvårdsplatserna i bland annat Sorsele, gjorde inlandskommunerna en uppvaktning hos landstinget. Vi i inlandet är lika mycket värda som de som bor i Umeregionen! Utöver denna uppvaktning tillsatte vi i Sorsele en arbetsgrupp på tjänstemannanivå som skulle föra vår talan gentemot landstinget. Alla partier var eniga om att göra detta. Gruppen ska ha slutfört sitt arbete senast den 31 maj 2012 och kommun­full­mäktige ska senare besluta i ärendet. Avstämning görs kontinuerligt med landstingets ledning. Senast för en vecka sedan hade jag ett möte med dem och nästa blir i slutet av mars 

Det som förhandlas om är för närvarande sex platser vid sjukstugan. Grunden i dessa samtal är att kommuninvånarna står i fokus - alla ska känna trygghet i man kan få hjälp på sjukstugan efter 17.00 och även lördag/söndag. Vi har varit öppna för olika inspel och vi har som tur är inga låsta positioner. Min förhoppning är att vi ska kunna få tillstånd dessa sex platser och att vi ska genomföra detta i samarbete med landstinget - det vore förödande om vi hamnar i samma situation som Dorotea där alla förhand­lingar har avbrutits enligt samtal med deras kommunalråd 

En ytterligare ambition i förhandlingarna är att tillskapa en enda huvudman för sjukvården i Sorsele. Det blir enklare för invånarna, samt att det underlättar samordning av vissa tjänster inom vården 

För att arbetsgruppen ska kunna få lugn och arbetsro har vi - som ni säkert förstår - hållit en låg profil gentemot media. Jag återkommer när det finns mer att skriva om. Och glöm inte att du är välkommen att ringa eller att besöka mig och ställa frågor i ärendet

Vi hörs!

Caisa Abrahamsson