Lyssna

ÅVC Ammarnäs

 

Påminnelse om att Ammarnäs ÅVC håller öppet första söndagen i varje månad under maj - september!
Tid 15.00- 17.00

Ordinarie Öppettider

Tisdagar 10.00 - 17.30 samt 15.00 - 17.00 första söndagen i varje månad under perioden maj-september.


Följande material kan lämnas in

Trä, metall, brännbart grovavfall (ej matrester), restavfall (tex kakel, isolering), miljöfarligt avfall och elektroniskt avfall.

Producentansvaret finns vid korsningen Näsbergsvägen/ Bergvägen. 

Informationsansvar

Det åligger fastighetsägaren att informera sina gäster om dessa nya renhållningsrutiner. Det är även fastighetsägarens ansvar att meddela till kommunen vid förändringar eller ägarbyten.

Senast uppdaterad den 10 januari 2019