Lyssna

ÅVC Sorsele

Ordinarie öppettider

Svartliden är öppen och bemannad måndagar klockan 12.00 till 19.00 och fredag 09.00 till 15.30.

Hur?

Personal visar er tillrätta och hjälper er med sorteringen om det behövs.

Vid återvinningscentralen finns även den mellanlagringsstation som används för att mellanlagra brännbart hushållsavfall som ska vidare till förbränning.

Var?

Anläggningen finns tre kilometer nordöst om Sorsele tätort efter E45 mot Arvidsjaur. Här är en kartskiss över området och efter den finns en beskrivning över vad containrarna ska innehålla.

 

Metall
Tidningar
Wellpapp
Pappersförpackningar 
Elfragg

Obehandlat trä
Trä
Brännbart
Brännbart
Brännbart 
Deponi
Gips

 

Det är numera förbjudet att lägga brännbart avfall på deponi. Det betyder att det inte längre är möjligt att slänga osorterat avfall, men i gengäld är Återvinningscentralen numera bemannad, så man kan få tips om hur man ska sortera.

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs.

Grovavfall ska vara utsorterat så pass att det går att slänga i respektive container, till exempel ska ståldetaljer monterat på trä vara demonterat.

Senast uppdaterad den 18 september 2019