Lyssna

Överblivna och gamla mediciner

Kasserade kanyler

Behållare (burkar eller SafeClip) för användna kanyler, delar apoteket ut kostnadsfritt till hushåll. Fyllda behållare kan sedan lämnas till apotek eller till kommunens miljöstation. Sprutor (utan kanyl/spets) kan läggas i det brännbara hushållsavfallet.

Läkemedel och mediciner

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta som också är gratis.

Källsortera

Källsortera ut förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på apoteket och lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.

Termometrar

  • Termometrar innehållande kvicksilver, lämnas väl förpackad till kommunens ÅVC

  • Termometrar innehållande batterier, lämnas också till kommunens ÅVC

Länkar

Apotekets information om överblivna mediciner.
Läkemedelsupplysningen.
Kommunens miljöbodar

Senast uppdaterad den 11 oktober 2019