Lyssna

Producentansvar för återvinning

Producentansvar gäller de återvinningscontainrar som står uppställda vid busstationen och på SJ-planen i Sorsele, vid tvätten i Blattnicksele, vid affären i Gargnäs och vid korsningen Näsbergsvägen/Bergvägen i Ammarnäs.

Varje materialslagsproducent är ansvarig för att ta hand om avfallet, som blir kvar efter det att vi konsumenter använt deras produkter. Dessa insamlingssystem är alltså INTE kommunens ansvar. Varje gång vi köper en vara, t. ex mjölk, går en del av pengarna till insamlingssystemen. Producenten är skyldig att ta tillbaka förpackningen, när den är tom.  

Vid dessa återvinningsstationer kan du lämna papper och tidningar, pappersförpackningar, glasflaskor och burkar, hårda och mjuka plastförpackningar och metallförpackningar. 

Producentansvar EEP

El/elektroniskt avfall, förkortat EEP, omfattas också av producentansvar. Här är kommunen engagerad. Radio- och TV-apparater, datorer, elektriska leksaker och annat, som är elektriskt eller elektroniskt och har sladd, hör till EEP. Men EEP omfattar INTE fast installerad utrustning som elpannor, ventilationsaggregat o dyl. 

Mottagning och sortering av EEP ska ske på Svartlidens Återvinningscentral samt återvinningscentralerna i Gargnäs och Ammarnäs.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2019