Lyssna

Slamtömning

Slammet från det kommunala avloppsnätet och enskilda avloppsanläggningar i Sorsele kommun renas i reningsverken i Sorsele, Blattnicksele, Ammarnäs och Gargnäs. De som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet har en tank eller en brunn för sitt avloppsvatten.

Tänk på att det du spolar ner tar vägen någonstans! Om du använder miljövänliga rengöringsmedel så minskar halterna av miljöfarliga ämnen i slammet! Oavsett vad slammet används till är det viktigt att vi inte spolar ner vad som helst i toaletten. Bomullspinnar, bindor, aceton, lacknafta, mjukplast etc. får INTE spolas ner. Det man spolat ner försvinner inte för alltid, utan dyker upp i reningsverket, med problem som följd!

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar ligger under kommunens ansvarsområde. Regelbunden tömning av slambrunnar är viktigt ur miljösynpunkt. Det är också en förutsättning för en lång livslängd på din avloppsanläggning.

Beställ tömning av din brunn hos kundtjänst - se kontaktrutan till höger.

Viktig information inför besök av slambilen!

Senast uppdaterad den 1 december 2017