Lyssna

Sopbilen

Ordinarie turer för sopbilen i Sorsele kommun är för 2019 torsdagar JÄMNA veckor.

Sopkärl ska placeras intill hämtningsväg kvällen innan avhämtningsdagen. De ska placeras så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Väg fram till kärlets hämtnings- och tömningsplats ska hållas lätt framkomlig. Hämtningsvägen ska röjas från snö och hållas halkfri!

Där avståndet mellan fastigheter understiger 50 m ska kärl placeras gemensamt för två eller flera fastigheter.

Kärlet ska placeras på höger sida vägen i sopbilens färdriktning, där så är möjligt!

Övrig info - se "Renhållningsföreskrifter"

Senast uppdaterad den 18 september 2019