Lyssna

Sortering av trä

Om du lämnar trä på våra ÅVC måste du sortera enligt följande

• OBEHANDLAT; rent trä

• BEHANDLAT; t.ex spånskivor, målat, lackat, lim

• IMPREGNERAT    

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017