Lyssna

Utställning - Fördjupade översiktsplaner Gargnäs och Sorsele

Kungörelse om utställning fördjupade översiktsplaner för Gargnäs och Sorsele.

Utställningsperioden kommer att pågå den 6/9 – 1/11 2019 och under tiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens hemsida www.sorsele.se samt på Gargnäs bibliotek, Sorsele bibliotek och Sorsele kommunhus.

Här kan du läsa utställningshandlingarna med tillhörande kartor, bilagor  samrådsredogörelse samt MKB:


Synpunkter på förslaget skickas senast den 1/11 via mail eller brev till:
• kommun@sorsele.se
• Sorsele kommun, 924 81 Sorsele
Märk med ”FÖP Gargnäs/Sorsele”.