Till innehåll
 1. ABVA_ 08.pdf
 2. Ammarnäs fördjupad översiktsplan.pdf
 3. Antagen - Arbetsordning allmänna utskottet.pdf
 4. Antagen - Arbetsordning för social- .pdf
 5. Antagen - Bilaga 1 Sortering och lämning av avfall.pdf
 6. Antagen - Folkhälsopolitiskt program 2019-2022.pdf
 7. Antagen - Hämtningsvägar - översiktskartor med hämtningsrutter.pdf
 8. Antagen 181126_Kommunfullmäktiges_arbetsordning.pdf
 9. Antagen 210929 Sorsele Strategisk Plan Agenda 2030 Tillgänglighetsanpassad
 10. Antagen arbetsordning Folkhälsorådet.pdf
 11. Antagen Bostadsförsörjningsplan
 12. Antagen Bostadsförsörjningsplan (1)
 13. Antagen delegeringsordning.pdf
 14. Antagen Digitaliseringsstrategi Sorsele Kommun Tillgänglighetsanpassad
 15. Antagen Handlingsplan För Införandet Av Flickor Och Pojkars Rättigheter 3
 16. Antagen Handlingsplan Våld Jämlikhet Jämställdhet Brottsförebyggande Arbete
 17. Antagen Kollektivtrafikplan 2021 2023
 18. Antagen Kollektivtrafikplan 2022 2024
 19. Antagen Kostpolicy Sorsele Kommun
 20. Antagen Mål Och Riktlinjer I Arbetet Som Samisk Förvaltningskommun
 21. Antagen Profilmanual Sorsele Kommun Reviderad
 22. Antagen Reglemente För Kommunalt Partistöd Från 20232023
 23. Antagen Riktlinjer För Ekonomi Och Verksamhetsstyrning
 24. Antagen Riktlinjer Kulturstipendium 211130
 25. Antagen Strategisk Handlingsplan Agenda 2030
 26. Antagen_avfallplan_2016.pdf
 27. Antagen_Kommunstyrelsens_reglemente_190101.pdf
 28. Antagen_kostpolicy.pdf
 29. Antaget - Reglemente för kommunalt partistöd.pdf
 30. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf
 31. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf (1)
 32. Antaget Förslag Flaggpolicy Tillgänglighetsanpassat
 33. Antaget Kommunikationsprogram Tillgänglighetsanpassat
 34. Antagna avgifter regler och kontrakt sporthall i Sorsele.pdf
 35. Arvodes och ersättningsreglemente från 2019-01-01.pdf
 36. Beredskapsplan höga flöden.pdf
 37. Beredskapsplan höga flöden.pdf (1)
 38. Bolagsordning För Sorsele Värmeverk AB
 39. Bolagsordning För Sorselebo AB
 40. Delegeringsordning kommunstyrelsen - rev 20200211.pdf
 41. Delegeringsordning SBN
 42. Drogpolicy, handbok.pdf
 43. egenkontrollprogram-folkol-2015-svenska.doc
 44. Godkänd Handlingsplan Bygdemedel 2022 Sorsele Kommun
 45. Grafisk Profil
 46. Handbok För Förtroendevalda Antagen 75 2021 2
 47. Handlingsplan Suicidprevention Antagen
 48. Handlingsplan Suicidprevention Antagen (1)
 49. Handlingsprogram 2017-2018 Rtj.pdf
 50. Handlingsprogram Räddningstjänsten Tillgänglighetsanpassad 201214
 51. Hembygdsområde Sorsele hyresregler 180101.pdf
 52. Information om folkölsförsäljningen-utdrag.pdf
 53. Instruktion för kommunchef.pdf
 54. Karta Nalovardo.pdf
 55. Kollektivtrafikplan 2020-2022.pdf
 56. Kollektorslang.pdf
 57. Kommunfullmäktiges arbetsordning 200101.pdf
 58. Kommunikationspolicy.pdf
 59. Kommunikationsstrategi.pdf
 60. Kommunstyrelsens_reglemente_Kf160627.pdf
 61. Kommunövergripande Mål Antagen Av Kf 211213
 62. Lokal utvecklingsstrategi, LUS.pdf
 63. Lokala Hälsoskyddsföreskrifter Tillgänglighetsanpassat 20201218
 64. Lokala Ordningsföreskrifter 2021 09 27
 65. Lokala ordningsföreskrifter.pdf
 66. Lokala_hälsoskyddsföreskrifter.pdf
 67. Nalovardo områdesplan.pdf
 68. Personalpolitiskt handlingsprogram_antagen_2013_rev190416.pdf
 69. Reglemente - krisledningsnämnd.pdf
 70. Reglemente - revision.pdf
 71. Reglemente - valnämnden.pdf
 72. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland.pdf
 73. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.pdf
 74. Reglemente För Intern Kontroll Sorsele Kommun
 75. Reglemente för kommunalt partistöd.docx.pdf
 76. Reglemente_renhållningsnämnd.pdf
 77. Regler för partistöd i Sorsele kommun.docx
 78. Riktlinjer biståndsbedömning Sorsele kommun.pdf
 79. Riktlinjer för serveringstillstånd samt taxa enligt alkohollagen.pdf
 80. riktlinjer för sociala medier.docx
 81. Riktlinjer för ärendehantering.pdf
 82. Riktlinjer föreningsbidrag.pdf
 83. Riktlinjer_tillst_nd_alkohollagen.pdf
 84. Samhällsbyggnadsnämndens_reglement.pdf
 85. Samhällsbyggnadsnämndens_reglemente_Kf140623_rev180226Kf.pdf
 86. SBN Delegeringsordning 2022 03 31
 87. Serviceplan 2019 2024
 88. Sorsele Kommuns Bredbandsstrategi 2021 2025
 89. Tilläggsplan_vindkraft_Sorsele.pdf
 90. Torgplatser.pdf
 91. Verksamhetsplan VA.pdf
 92. Ägardirektiv För Sorsele Värmeverk AB
 93. Ägardirektiv För Sorselebo AB
 94. Ägarpolicy För Sorsele Kommun 2021 2022