Till innehåll

Detaljplan för del av Bertejaur 1:22

Sorsele kommun bjuder in till samråd mellan den 3 juni 2022 och den 27 juni 2022.

Syftet med detaljplanen är att erhålla ett bättre utnyttjande av marken på del av Bertejaur 1:22 och Bertejaur 1:65.

Planhandlingarna finns även att ta del av i kommunhusets entré, Burevägen 4, Sorsele.

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten, 924 81 Sorsele eller miljo.bygg@sorsele.se, senast den 27 juni 2022.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadschef Therese Brännlund,
telefon: 0952 – 140 58, e-post therese.brannlund@sorsele.se

Planhandling

Senast uppdaterad den 3 juni 2022