Till innehåll

Kontakt bygg, bo och miljö

Bygg, bo och miljö omfattar kommunens tekniska verksamhet och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Teknisk chef

Simon Sundström
Telefon: 0952 - 140 51
simon.sundstrom@sorsele.se 

Fastighetschef

Sonja Lundquist
Telefon: 0952 - 140 50
sonja.lundquist@sorsele.se

Enhetschef gatukontoret

Johan Viklund
Telefon: 0952 - 140 71
johan.viklund@sorsele.se

Gator, vatten och avlopp kundtjänst 

Telefon: 0952 - 140 61
kundtjanst@sorsele.se

Felanmälan gator och vatten

Dagtid vardagar: växeln, 0952 - 140 00
Övrig tid: Larmcentralen, 0910 - 77 99 63

ÅVC Sorsele

Rickard Viklund
Mobil: 070 - 288 85 28
rickard.viklund@sorsele.se

ÅVC Ammarnäs

Simon Grundström
Mobil: 072 - 204 67 51
simon.grundstrom@sorsele.se

Energi o klimatrådgivare

Tom Backman
Telefon: 0952 - 140 56
Mobil: 070 - 635 36 11
tom.backman@sorsele.se

Fjärrvärme

Magnus Berggren, VD
Sorsele Värmeverk AB
Telefon: 0952 - 140 69
Mobil: 070 - 585 47 89
magnus.varmeverket@sorsele.se

 


Samhällsbyggnadschef

Therese Brännlund
Telefon: 0952 - 140 58
therese.brannlund@sorsele.se

Bygglovshandläggare

Vakant
Telefon: 0952 - 140 60
miljo.bygg@sorsele.se

Miljöinspektör

Annika Lindberg
Telefon: 0952 - 143 28
miljo.bygg@sorsele.se 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Klara Eriksson
Telefon: 0952 - 140 63
miljo.bygg@sorsele.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Johan Svensson
Telefon: 0952 - 140 31
miljo.bygg@sorsele.se

GIS-samordnare/ Bostadsanpassningshandläggare

Elin Eklund
Telefon: 0952 - 140 57
miljo.bygg@sorsele.se eller bab@sorsele.se

 Enhetschef IT-enheten

Anette Edvardsson
Telefon: 0952 - 141 55
anette.edvardsson@sorsele.se


Räddningschef/beredskapssamordnare

Kenneth Paldanius
Telefon: 0952-140 15
kenneth.paldanius@sorsele.se


Materialvårdare

Boris Fjellner
Telefon: 0952-140 16
boris.fjellner@sorsele.se 

Skorstensfejarmästare

Malå sotningsdistrikt AB
Per-Erik Lundberg
Telefon: 070-601 24 76

 


Bostadsförmedling

Telefon: 0952 - 140 65
sorselebo@sorsele.se

Felanmälan - vaktmästeri

För felanmälan och övrig kontakt med SorseleBo:s vaktmästare gäller följande:

Tel tid vardagar 8.00 - 11.00
Tommy: 070 - 585 47 91
Niclas: 072 - 128 93 89

Vid akuta lägen eller annan tid på dygnet än ovan kontakta:
SOS 0910 - 77 99 63

Övrig tid vardagar fram till kl 16:00
Sorsele kommun vxl: 0952 - 140 00
Jeanette Eklund VD SorseleBo: 0952-140 65

Senast uppdaterad den 1 november 2022