Lyssna

Tobak & Receptfria läkemedel

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över rökfria miljöer, samt försäljning av tobak och receptfria läkemedel. Tillsynen är avgiftsbelagd och avgifterna finns beslutade i en särskild taxa.

Anmälan ska lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden om du avser sälja tobak.

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Senast uppdaterad den 19 oktober 2017