Kungörelse om utställning för ”Ett livskraftigt Sorsele 2030 - Översiktsplan för Sorsele kommun”

Under perioden 18/12 till 15/2 har förslag till ”Ett livskraftigt Sorsele 2030 - översiktsplan för Sorsele kommun” varit ute för samråd. Under samrådet har en rad samrådsträffar anordnats och kompletterande samråd har hållits. Efter detta har kommunen bearbetat planförslaget och sammanställt en samrådsredogörelse och utställningshandling, som nu ställs ut för granskning.

Under tiden som utställningen hålls ges ytterligare möjligheter för berörda parter som föreningar, privatpersoner och myndigheter att lämna synpunkter på handlingen.

Utställningshandlingen ”Ett livskraftigt Sorsele 2030 - Översiktsplan för Sorsele kommun” ställs ut under perioden 26/4 – 25/6 2018.

Syftet med översiktsplanen är att möjliggöra en framtida hållbar utveckling i kommunen. Planen ska också visa hur kommunen vill planera samhället på ett sätt som ligger i linje med ett gemensamt utvecklingsarbete på regional, nationell och europeisk nivå. Den ska också visa hur kommunen ska uppnå sin vision om ”Ett livskraftigt Sorsele, där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla”.

 

Utställningshandlingarna består av:

 

Under utställningstiden finns materialet tillgängligt på följande platser:

 

Ammarnäs: Ammarnäs livs

Sorsele: Biblioteket

Blattnicksele: Ica Nära

Gargnäs: Biblioteket

Synpunkter på planförslaget skickas senast den 25/6 till: E-post kommun@sorsele.se Ange "Översiktsplan" i ämnesfältet. Synpunkter kan också lämnas via brev till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele. Kuvert ska märkas med ”Översiktsplan”.

Kontaktpersoner:

Henrik Sjöberg, samhällsplanerare, tel: 070 - 274 20 39.

Therese Lundin, kommunikatör för översiktsplanearbetet, tel: 070 - 348 71 28.

Senast uppdaterad den 11 juni 2018