Lyssna

Eldning utomhus

Den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Den tidigare rutinen om att eldning skulle anmälas till SOS har upphört. Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller ej är det alltid lika viktigt att du som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Det är du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

Anmälan och regler vid eldning

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. Det finns dock inte någon anmälningsplikt när man ska elda. Vid eldning i mycket stor omfattning bör du dock samråda med räddningstjänsten i god tid innan du tänder på.  

All avfallseldning är enligt kommunens föreskrifter förbjuden med undantag för torrt trädgårdsavfall. I detaljplanerat område bör du undvika eldning i större omfattning eftersom det är stor risk att det uppstår besvär för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler. För att undvika onödiga utryckningar ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Tänk på detta när du eldar:

  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands
  • Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand.
  • Larma 112 om elden blir till en brand
  • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre

Kontrollera så det inte råder "Eldningsförbud" på tel. 0910-77 72 33 där får ni också veta vilken brandriskprognos som råder.

Brandriskprognoser indelas enligt följande:
1:a = Mycket liten brandrisk, Inget eldningsförbud
2:a = Liten brandrisk, Inget eldningsförbud
3:a = Måttlig brandrisk, Kan råda eldningsförbud (Kan utfärdas av chef i beredskap)
4:a = Stor brandrisk, Automatiskt eldningsförbud
5:a = Mycket stor brandrisk, Automatiskt eldningsförbud 

Senast uppdaterad den 3 september 2020