E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Samråd om nya avfallsföreskrifter

Tekniska verksamheten har tagit fram ett nytt förslag på föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter från den 17 september till den 15 oktober.

Mellan den 17 september och 15 oktober 2019 är förslaget på föreskrifter om avfallshantering i Sorsele kommun utställt på samråd och det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Under perioden finns förslaget tillgängligt på följande platser:

Sorsele bibliotek
Sorsele kommunhus

Du kan också läsa förslaget här:

Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun

Bilaga 1 - Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m. m.

Bilaga 2 - Hämtningsvägar

 

 

Information om kommunala avfallsföreskrifter

Lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan utgör en så kallad renhållningsordning. Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § miljöbalken hållas samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter, även de som inte är fastighetsinnehavare eller myndighet.


Såhär kan du lämna synpunkter

Synpunkter ska senast den 15 oktober 2019 ha inkommit skriftligt till
Sorsele kommun
924 81 SORSELE
eller till: kommun@sorsele.se
 
Ange diarienummer 2019/42-450 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun.” Synpunkter som lämnas är en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Senast uppdaterad den 20 september 2019