Till innehåll

Ansökan om egen sotning

Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll.

Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring. Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt räddningsverkets föreskrifter.

Vill du sota själv måste du ansöka om det hos kommunen.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020