Lyssna

Råmark och industrimark

Kommunens priser för råmark:

  • 40 kr/m2 för råmark inom detaljplanelagda områden i Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs.

Förutsättningar:

Försäljning av råmark sker som individuella unika ärenden. Kommunen avgör från fall till fall markförsäljning.

Industrimark

  • Kontakt tas med kommunen. Iordningställning av industrimark sker som individuella ärenden.

Prisättning byggnadsklara tomter och råmark/industrimark

 

Kontakta tekniske chefen om du önskar mer information

Senast uppdaterad den 1 mars 2018