Lyssna
 1. ABVA_ 08.pdf
 2. Ammarnäs fördjupad översiktsplan.pdf
 3. Antagen - Arbetsordning allmänna utskottet.pdf
 4. Antagen - Arbetsordning för social- .pdf
 5. Antagen - Bilaga 1 Sortering och lämning av avfall.pdf
 6. Antagen - Folkhälsopolitiskt program 2019-2022.pdf
 7. Antagen - Föreskrifter om avfallshantering.pdf
 8. Antagen - Hämtningsvägar - översiktskartor med hämtningsrutter.pdf
 9. Antagen 181126_Kommunfullmäktiges_arbetsordning.pdf
 10. Antagen arbetsordning Folkhälsorådet.pdf
 11. Antagen Bostadsförsörjningsplan
 12. Antagen Bostadsförsörjningsplan (1)
 13. Antagen delegeringsordning.pdf
 14. Antagen Digitaliseringsstrategi Sorsele Kommun Tillgänglighetsanpassad
 15. Antagen Grafisk Profil Sorsele
 16. Antagen Handlingsplan Våld Jämlikhet Jämställdhet Brottsförebyggande Arbete
 17. Antagen Kollektivtrafikplan 2021 2023
 18. Antagen Kostpolicy Sorsele Kommun
 19. Antagen Mål Och Riktlinjer I Arbetet Som Samisk Förvaltningskommun
 20. Antagen Profilmanual Sorsele Kommun Reviderad
 21. Antagen Strategisk Handlingsplan Agenda 2030
 22. Antagen_avfallplan_2016.pdf
 23. Antagen_Kommunstyrelsens_reglemente_190101.pdf
 24. Antagen_kostpolicy.pdf
 25. Antaget - Reglemente för kommunalt partistöd.pdf
 26. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf
 27. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf (1)
 28. Antaget Förslag Flaggpolicy Tillgänglighetsanpassat
 29. Antaget Kommunikationsprogram Tillgänglighetsanpassat
 30. Antagna avgifter regler och kontrakt sporthall i Sorsele.pdf
 31. Arvodes och ersättningsreglemente från 2019-01-01.pdf
 32. Beredskapsplan höga flöden.pdf
 33. Beredskapsplan höga flöden.pdf (1)
 34. Bolagsordning För Sorsele Värmeverk AB
 35. Bolagsordning För Sorselebo AB
 36. Delegeringsordning kommunstyrelsen - rev 20200211.pdf
 37. Drogpolicy, handbok.pdf
 38. egenkontrollprogram-folkol-2015-svenska.doc
 39. Handlingsplan Suicidprevention Antagen
 40. Handlingsprogram 2017-2018 Rtj.pdf
 41. Handlingsprogram Räddningstjänsten Tillgänglighetsanpassad 201214
 42. Hembygdsområde Sorsele hyresregler 180101.pdf
 43. Information om folkölsförsäljningen-utdrag.pdf
 44. Instruktion för kommunchef.pdf
 45. Karta Nalovardo.pdf
 46. Kollektivtrafikplan 2020-2022.pdf
 47. Kollektorslang.pdf
 48. Kommunfullmäktiges arbetsordning 200101.pdf
 49. Kommunikationspolicy.pdf
 50. Kommunikationsstrategi.pdf
 51. Kommunstyrelsens_reglemente_Kf160627.pdf
 52. Lokal utvecklingsstrategi, LUS.pdf
 53. Lokala Hälsoskyddsföreskrifter Tillgänglighetsanpassat 20201218
 54. Lokala ordningsföreskrifter.pdf
 55. Lokala_hälsoskyddsföreskrifter.pdf
 56. Nalovardo områdesplan.pdf
 57. Personalpolitiskt handlingsprogram_antagen_2013_rev190416.pdf
 58. Reglemente - krisledningsnämnd.pdf
 59. Reglemente - revision.pdf
 60. Reglemente - valnämnden.pdf
 61. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland.pdf
 62. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.pdf
 63. Reglemente för kommunalt partistöd.docx.pdf
 64. Reglemente_renhållningsnämnd.pdf
 65. Regler för partistöd i Sorsele kommun.docx
 66. Renhållningsföreskrifter.pdf
 67. Riktlinjer biståndsbedömning Sorsele kommun.pdf
 68. Riktlinjer för serveringstillstånd samt taxa enligt alkohollagen.pdf
 69. riktlinjer för sociala medier.docx
 70. Riktlinjer för ärendehantering.pdf
 71. Riktlinjer föreningsbidrag.pdf
 72. Riktlinjer_tillst_nd_alkohollagen.pdf
 73. Samhällsbyggnadsnämndens_reglement.pdf
 74. Samhällsbyggnadsnämndens_reglemente_Kf140623_rev180226Kf.pdf
 75. Serviceplan 2019 2024
 76. Tilläggsplan_vindkraft_Sorsele.pdf
 77. Torgplatser.pdf
 78. Verksamhetsplan VA.pdf
 79. Ägardirektiv För Sorsele Värmeverk AB
 80. Ägardirektiv För Sorselebo AB
 81. Ägarpolicy För Sorsele Kommun 2021 2022