Lyssna
 1. ABVA_ 08.pdf
 2. Ammarnäs fördjupad översiktsplan.pdf
 3. Antagen - Arbetsordning allmänna utskottet.pdf
 4. Antagen - Arbetsordning för social- .pdf
 5. Antagen - Rev delegeringsordning_190212.pdf
 6. Antagen 181126_Kommunfullmäktiges_arbetsordning.pdf
 7. Antagen arbetsordning Folkhälsorådet.pdf
 8. Antagen delegeringsordning.pdf
 9. Antagen_avfallplan_2016.pdf
 10. Antagen_Kommunstyrelsens_reglemente_190101.pdf
 11. Antagen_kostpolicy.pdf
 12. Antaget - Reglemente för kommunalt partistöd.pdf
 13. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf
 14. Antagna avgifter regler och kontrakt sporthall i Sorsele.pdf
 15. Arvodes och ersättningsreglemente från 2019-01-01.pdf
 16. Beredskapsplan höga flöden.pdf
 17. Beredskapsplan höga flöden.pdf (1)
 18. Blattnicksele områdesplan.pdf
 19. Drogpolicy, handbok.pdf
 20. egenkontrollprogram-folkol-2015-svenska.doc
 21. Gargnäs områdesplan.pdf
 22. Handlingsprogram 2017-2018 Rtj.pdf
 23. Hembygdsområde Sorsele hyresregler 180101.pdf
 24. Information om folkölsförsäljningen-utdrag.pdf
 25. Karta Ammarnäs 2.pdf
 26. Karta Ammarnäs.pdf
 27. Karta Nalovardo.pdf
 28. Kollektorslang.pdf
 29. Kommunikationspolicy.pdf
 30. Kommunikationsstrategi.pdf
 31. Kommunstyrelsens_reglemente_Kf160627.pdf
 32. Lokal utvecklingsstrategi, LUS.pdf
 33. Lokala ordningsföreskrifter.pdf
 34. Lokala_hälsoskyddsföreskrifter.pdf
 35. Nalovardo områdesplan.pdf
 36. Personalpolitiskt handlingsprogram_antagen_2013_rev190416.pdf
 37. Reglemente - krisledningsnämnd.pdf
 38. Reglemente - revision.pdf
 39. Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd.pdf
 40. Reglemente - valnämnden.pdf
 41. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland.pdf
 42. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.pdf
 43. Reglemente för kommunalt partistöd.docx.pdf
 44. Reglemente_renhållningsnämnd.pdf
 45. Regler för partistöd i Sorsele kommun.docx
 46. Renhållningsföreskrifter.pdf
 47. Riktlinjer för serveringstillstånd samt taxa enligt alkohollagen.pdf
 48. riktlinjer för sociala medier.docx
 49. Riktlinjer föreningsbidrag.pdf
 50. Riktlinjer_tillst_nd_alkohollagen.pdf
 51. Samhällsbyggnadsnämndens_reglement.pdf
 52. Samhällsbyggnadsnämndens_reglemente_Kf140623_rev180226Kf.pdf
 53. Sorsele områdesplan.pdf
 54. Tilläggsplan_vindkraft_Sorsele.pdf
 55. Torgplatser.pdf
 56. Verksamhetsplan VA.pdf