Lyssna
 1. ABVA_ 08.pdf
 2. Ammarnäs fördjupad översiktsplan.pdf
 3. Antagen - Arbetsordning allmänna utskottet.pdf
 4. Antagen - Arbetsordning för social- .pdf
 5. Antagen - Bilaga 1 Sortering och lämning av avfall.pdf
 6. Antagen - Folkhälsopolitiskt program 2019-2022.pdf
 7. Antagen - Föreskrifter om avfallshantering.pdf
 8. Antagen - Hämtningsvägar - översiktskartor med hämtningsrutter.pdf
 9. Antagen 181126_Kommunfullmäktiges_arbetsordning.pdf
 10. Antagen arbetsordning Folkhälsorådet.pdf
 11. Antagen delegeringsordning.pdf
 12. Antagen Grafisk Profil Sorsele
 13. Antagen_avfallplan_2016.pdf
 14. Antagen_Kommunstyrelsens_reglemente_190101.pdf
 15. Antagen_kostpolicy.pdf
 16. Antaget - Reglemente för kommunalt partistöd.pdf
 17. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf
 18. Antaget - Reviderat arvodes- och ersättningsreglemente.pdf (1)
 19. Antagna avgifter regler och kontrakt sporthall i Sorsele.pdf
 20. Arvodes och ersättningsreglemente från 2019-01-01.pdf
 21. Beredskapsplan höga flöden.pdf
 22. Beredskapsplan höga flöden.pdf (1)
 23. Delegeringsordning kommunstyrelsen - rev 20200211.pdf
 24. Drogpolicy, handbok.pdf
 25. egenkontrollprogram-folkol-2015-svenska.doc
 26. Handlingsprogram 2017-2018 Rtj.pdf
 27. Hembygdsområde Sorsele hyresregler 180101.pdf
 28. Information om folkölsförsäljningen-utdrag.pdf
 29. Instruktion för kommunchef.pdf
 30. Karta Nalovardo.pdf
 31. Kollektivtrafikplan 2020-2022.pdf
 32. Kollektorslang.pdf
 33. Kommunfullmäktiges arbetsordning 200101.pdf
 34. Kommunikationspolicy.pdf
 35. Kommunikationsstrategi.pdf
 36. Kommunstyrelsens_reglemente_Kf160627.pdf
 37. Lokal utvecklingsstrategi, LUS.pdf
 38. Lokala ordningsföreskrifter.pdf
 39. Lokala_hälsoskyddsföreskrifter.pdf
 40. Nalovardo områdesplan.pdf
 41. Personalpolitiskt handlingsprogram_antagen_2013_rev190416.pdf
 42. Reglemente - krisledningsnämnd.pdf
 43. Reglemente - revision.pdf
 44. Reglemente - valnämnden.pdf
 45. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland.pdf
 46. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.pdf
 47. Reglemente för kommunalt partistöd.docx.pdf
 48. Reglemente_renhållningsnämnd.pdf
 49. Regler för partistöd i Sorsele kommun.docx
 50. Renhållningsföreskrifter.pdf
 51. Riktlinjer biståndsbedömning Sorsele kommun.pdf
 52. Riktlinjer för serveringstillstånd samt taxa enligt alkohollagen.pdf
 53. riktlinjer för sociala medier.docx
 54. Riktlinjer för ärendehantering.pdf
 55. Riktlinjer föreningsbidrag.pdf
 56. Riktlinjer_tillst_nd_alkohollagen.pdf
 57. Samhällsbyggnadsnämndens_reglement.pdf
 58. Samhällsbyggnadsnämndens_reglemente_Kf140623_rev180226Kf.pdf
 59. Serviceplan 2019 2024
 60. Tilläggsplan_vindkraft_Sorsele.pdf
 61. Torgplatser.pdf
 62. Verksamhetsplan VA.pdf