Till innehåll

Uppdatering av coronaläget

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Smittspridningen bedöms fortfarande vara hög i länet.

Rekommendationer och riktlinjer från den 9/2

De flesta restriktionerna och allmänna råden mot covid-19 avvecklas från och med den 9/2.

Fortsatt gäller följande:

 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Lämna prov om du jobbar i sjukvården eller inom äldreomsorgen, samt om du har hemtjänst eller bor på äldreboende.
 • Återgång till arbetsplatser ska ske successivt.

Skydda de sårbara

De lättnader som gäller samhället i stort omfattar inte vården av sjuka och äldre inom sjukvården, på särskilt boende, LSS och inom hemtjänst. Här gäller fortsatt testning, smittspårning och riskreducerande åtgärder för att skydda de mest sårbara. 

Sorsele kommun avråder inte längre från besök i särskilt boende.

Särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad

Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.

Vaccination mot covid-19 – skydda dig själv och andra

 • Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinationerna minskar också smittspridningen i samhället.
 • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en normal vardag och ett samhälle utan restriktioner.
 • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
 • Du rekommenderas att vaccinera dig även om du haft covid-19.
 • Alla som är 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19.
 • Alla som är över 18 år erbjuds en tredje dos vaccin som påfyllnad. Det ska ha gått minst tre månader mellan den andra och tredje dosen..
 • Personer som har mycket nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling och som är 18 år eller äldre rekommenderas nu en fjärde dos vaccin. Det ska ha gått minst tre månader sedan du fick din tredje dos. Om du är osäker på om du har ett mycket nedsatt immunförsvar ska du prata med din behandlande specialistläkare.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccinering mot covid-19 är frivillig och gratis.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Vi använder bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.
 • Mer information finns på 1177.se och krisinformation.se
Senast uppdaterad den 14 mars 2022