Till innehåll

Uppdatering av coronaläget

Anpassningen av smittskyddsåtgärder har inletts vilket innebär en del lättnader såväl regionalt som nationellt. Smittspridningen är dock hög nationellt, och de viktigaste rekommendationerna kvarstår: håll avstånd och begränsa ditt umgänge.

Från och med 1 juli gäller att fortsätta följa de
allmänna råden

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Umgås med få

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.

Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håll en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Sammanställning av nationella förbud och de råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Det gäller från och med 1 juli:

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd med anledning av smittspridningen av covid-19.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
 • 300 deltagare tillåts för inomhusarrangemang med anvisade sittplatser.
 • 600 deltagare tillåts för utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser.
 • 3000 deltagare tillåts för utomhusarrangemang med anvisade sittplatser.
 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid  idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.
 • 1800 deltagare vid demonstrationer.

Privata sammankomster

50 personer får delta vid privata tillställningar i hyrd lokal. Utöver höjda deltagartak kan även arrangemang anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd. 

Serveringsställen

 • Max 8 personer i ett sällskap, sittande inomhus.
 • Sällskap ska kunna hålla avstånd både utomhus och inomhus.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Mildra effekterna av pandemin

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19
 • Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!
 • Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.
 • Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Vaccination - skydda dig själv och andra

 • Alla som är över 16 år kommer att erbjudas vaccinering.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  om prioriteringar.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
 • Vaccinering mot covid-19 är gratis. Vaccinera dig när det är din tur.
 • Region Västerbotten ger information när det är din tur.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se, www.1177.se och www.krisinformation.se

Denna sida uppdateras onsdagar. 

Senast uppdaterad den 7 juli 2021