Lyssna

Skärpta råd för dig i Västerbotten

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Skärpta nationella föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller fr o m 14 december. Den 10 januari trädde den nya pandemilagstiftningen i kraft.

Resor till och från Norge och Finland

 • Regeringen har beslutat om ett tillfälligt inreseförbud från Norge. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.
 • UD har beslutat om att avråda från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare.
 • Finska regeringen har beslutat om skärpta inreserestriktioner för resenärer som reser till Finland från 27 jan till 25 feb.

Pandemilagen

Med pandemilagen som gäller från och med den 10 januari kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids-eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera hur de följs.

Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. Från och med 10 januari gäller:

Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.

Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest-och föreningslokaler.  För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Detta gäller fortsatt för verksamheter och arbetsplatser

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. Gäller från och med den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig rekommenderas att hållas stängd till och med den 7 februari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer, men inte kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för unga födda 2005 och senare. 
 • Gymnasieskolor kan gradvis återuppta undervisning på plats beroende på lokalt smittläge.
 • Högstadieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning, men det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla dem öppna.

Råd och rekommendationer som gäller till och med 24 januari

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl. 20.
 • Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19. Det är fortfarande viktigt med fysisk och social distans.
 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts-och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden – följ boendets besöksrutiner.

Anpassningar i Sorsele kommuns verksamheter

Särskilda boenden

Vi har ett lokalt besöksförbud på särskilda boenden till och med 22 december.
Från och med den 23 december hävs det lokala besöksförbudet och ersätts med en rekommendation att vara restriktiv vid besök på de särskilda boendena för att minimera risken för smittspridning av Covid-19.
Information har gått ut till anhöriga samt till alla personal.

All personal inom omsorgens verksamheter använder munskydd.

Anpassningar inom Kultur- och fritidsverksamheten

Under sidorna Kultur och fritid kan du läsa om anpassningar inom kultur- och fritidsverksamheten

Anpassningar inom barn- och utbildningsverksamheten

Redan under vårterminen genomfördes anpassningar för att minska spridningen av covid-19. Dessa kvarstår. Ytterligare anpassningar kommuniceras av rektor.

Kommunorganisationens övergripande anpassningar

 • Begränsa fysiska kontakter på jobbet, till exempel fysiska personalmöten. Digitala möten ska alltid vara förstahandsalternativet. 
 • Personal som har möjlighet att jobba hemifrån ska göra det, med hänsyn till arbetsuppgifter och fysisk arbetsmiljö i hemmet. 
 • Att inte genomföra arbets- och tjänsteresor generellt utanför Sorsele kommun.
 • Kommunhuset är stängt för obokade besök. Till exempel kommer kundtjänst att ta emot sina besök i luckan mellan ytter- och innerdörr i kommunhuset. Verksamheterna har var för sig ansvar för att anpassa besök så att dessa blir säkra. Ta kontakt med den du vill träffa för att få veta hur besöket ska gå till. IFO har en särskild ingång och har som verksamhet egna rutiner för externa besök.  

Provtagning och smittspårning

Provtagning och smittspårning är en led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånarna i Västerbottens län. På Sorsele sjukstugas hemsida kan du läsa om hur egenprovtagningen går till i Sorsele kommun. 

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Var källkritisk

Var källkritisk. Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information.

Smittoläget

På Region Västerbottens hemsida kan man följa statistiken för antal smittade kommun för kommun: https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Vi vill påminna om att det i nuläget låga smittotalet i Sorsele kommun inte innebär att smittan inte förekommer i samhället.

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige.
På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd för hemvändande resenärer. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika spårk. Sveriges radio P4 översätter nyheter om Coronaviruset till bland annat engelska och arabiska.

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Sveriges radio P4 - nyheter på andra språk

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Notera att det är mycket hög belastning på 113 13  vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

 

Senast uppdaterad den 27 januari 2021