Lyssna

Uppdatering av coronaläget

Anpassningen av smittskyddsåtgärder har inletts vilket innebär en del lättnader såväl regionalt som nationellt. Smittspridningen är dock hög nationellt, och de viktigaste rekommendationerna kvarstår: håll avstånd och begränsa ditt umgänge.

Läget vecka 22

Under vecka 22 hade vi inget fall av covid-19 bland personer med folkbokföringsadress i Sorsele kommun.

Skolan 7/6:

Inga fler smittfall inrapporterade.

Omsorgen 7/6:

Inga fler smittfall inrapporterade.

Vaccinering:

Region Västerbotten kommer att kalla berörda i omgångar. Regionen skickar ut brev med beskrivning av förfarandet till berörda. Läs mer på 1177: 1177.se/vasterbotten/vaccin-covid-19

Råd och restriktioner

Från och med 1 juni

Den 1 juni upphör de särskilda råden för Västerbottens län att gälla och länets innevånare har istället Folkhälsomyndighetens allmänna råd att förhålla sig till. I praktiken innebär dessa en liten förändring mot tidigare och det är fortsatt viktigt att bidra till att hålla smittspridningen nere. De största förändringarna mellan Region Västerbottens särskilda råd och Folkhälsomyndighetens allmänna råd är:

 • Munskydd i kollektivtrafiken för personer födda 2004 eller tidigare ska användas i rusningstid.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället.
 • Barn och syskon behöver inte längre stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar. Fullständiga instruktioner för när du ska provta dig och stanna hemma kan du ta del av på 1177.se.

Från och med den 1 juni genomförs också vissa lättnader i de restriktioner som införts med den tillfälliga pandemilagen. Observera att för uthyrning av lokaler för privata sammankomster gäller fortsatt begränsningen om max 8 personer. Läs mer om lättnaderna och de kvarvarande restriktionerna på Länsstyrelsens webbplats.

Följ de allmänna råden och rekommendationerna

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Du är skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

Umgås bara i en mindre krets

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Mildra effekterna av pandemin

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19
 • Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!
 • Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.
 • Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Vaccination - skydda dig själv och andra

 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
  Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
 • Vaccinering mot covid-19 är gratis. Vaccinera dig när det är din tur.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.

Anpassningar i Sorsele kommuns verksamheter

Särskilda boenden

Vi avråder från besök på särskilda boenden. Från och med den 7 juni kommer det att vara möjligt att boka in besök på särskilt boende hela dagen. Personalen avgör om besöket är lämpligt eller ej. Vi följer smittspridningen och anpassar efter förutsättningarna. 

Anpassningar inom Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten uppdaterar regelbundet förändringar. De senaste kan du läsa om här

Anpassningar inom barn- och utbildningsverksamheten

Skolan följer noggrant utvecklingen och anpassar verksamheten därefter. Någon skolavslutning med gäster närvarande kommer inte att genomföras 2021.

Kommunorganisationens övergripande anpassningar

 • Begränsa fysiska kontakter på jobbet, till exempel fysiska personalmöten. Digitala möten ska alltid vara förstahandsalternativet. 
 • Personal som har möjlighet att jobba hemifrån ska göra det, med hänsyn till arbetsuppgifter och fysisk arbetsmiljö i hemmet. 
 • Att inte genomföra arbets- och tjänsteresor generellt utanför Sorsele kommun.
 • Kommunhuset är stängt för obokade besök. Till exempel kommer kundtjänst att ta emot sina besök i luckan mellan ytter- och innerdörr i kommunhuset. Verksamheterna har var för sig ansvar för att anpassa besök så att dessa blir säkra. Ta kontakt med den du vill träffa för att få veta hur besöket ska gå till. IFO har en särskild ingång och har som verksamhet egna rutiner för externa besök.  

Denna sida uppdateras onsdagar. 

Senast uppdaterad den 7 juni 2021