Lyssna

Företagarträff i Sorsele med fokus på FÖP

Den fördjupade översiktsplanen kan komma påverka fisket, besöksnäringen, industriverksamhet och andra näringar i Sorsele. Kom och bevaka dina intressen! Nu kan du påverka den fördjupade översiktsplanen!

Plats: Sorsele river hotell

När: Den 20 mars kl.11.00 - 13.00

Arrangör: Sorsele kommun

Kontakt: Henrik Sjöberg, henrik.sjoberg@sorsele.se, 070-274 20 39

Vi från näringslivskontoret på Sorsele kommun bjuder in till en företagarträff där vi vill veta vad du som företagare i och kring Sorsele tycker är viktigt för att ni ska ha möjlighet att utvecklas som ni vill! En fördjupad översiktsplan är på gång att tas fram och nu finns det möjlighet att påverka den. Den fördjupade översiktsplanen innehåller bland annat markanvändningen i Sorsele, infrastruktur och strategisk planering. Under mötet kommer det att presenteras kartmaterial med förslag på hur kommunen tänker utveckla ex. bebyggelseområden, näringar mm.

Under våren kommer flera samrådsträffar i Sorsele att äga rum med temat fördjupad översiktsplan där just denna träff har fokus på företagens synpunkter

Vi bjuder på lunch!

Välkommen!

Uppdaterad den 27 februari 2019

Näringsliv och arbete

Näringslivsutvecklare
Erika Hjukström
Telefon: 072 - 239 86 53
erika.hjukstrom@sorsele.se 

Affärscoach
Lage Byström
Telefon: 072 - 200 18 93
lage.bystrom@sorsele.se


Turism

Kultur- och fritidschef
Pär Röckner
Telefon: 0952-143 29
par.rockner@sorsele.se

Affärs- och marknadscoach
Ann-Kristine Vinka
Telefon: 070 - 001 15 63
ann-kristine.vinka@sorsele.se 

Marknadskommunikatör
Therese Lundin
Telefon: 073 - 806 76 06
therese.lundin@sorsele.se


Övriga funktioner

Sorsele Lärcentrum
Hanna Holmberg
Telefon: 0952-142 23
hanna.holmberg@sorsele.se

Projektmedarbetare SIKT - kompetensförsörjning
Anette Edvardsson
Telefon: 076-117 68 34
anette.edvardsson@sorsele.se

Projektledare SIKT - kompetensförsörjning
Oscar Öjeryd
Telefon: 0952-143 03
oscar.ojeryd@sorsele.se

 


Kommunchef
Charlotta Tarras-Wahlberg
Telefon: 0952 - 140 21
Charlotta.Tarras-Wahlberg@sorsele.se