Lyssna

Samrådsmöte Blattnicksele - Fördjupad översiktsplan

Våren 2018 tog kommunstyrelsen beslut om att ta fram fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter. Under sommaren har arbetet med att ta fram planförslag påbörjats. Först tas planförslag fram för Ammarnäs och Blattnicksele och nu bjuder vi in till samråd.

Plats: Biffen

När: 18.00-21.00

Kontakt: Henrik Sjöberg, samhällsplanerare

Läs mer om samrådsinbjudan och de fördjupade översiktsplanerna här: Samrådsinbjudan fördjupade översiktsplaner

Uppdaterad den 9 november 2018

Kalender