Lyssna

Samrådsmöte Gargnäs - Fördjupad översiktsplan

Under april, maj och juni pågår samråd för förslag till ny fördjupad översiktsplan för Gargnäs. Här vill vi träffa så många berörda som möjligt för att ta reda på hur du vill att din by ska utvecklas och utformas. Nu bjuder vi in till öppen samrådsträff för att diskutera planförslagen och informera om det fortsatta arbetet.

Plats: Wedo

När: 2019-05-16 18.00-21.00

Kontakt: Henrik Sjöberg, 070-274 20 39

Vi vill veta vad du tycker!

Att få in bra underlag när kommunen skriver den nya fördjupade översiktsplanen är en av de viktigaste aspekterna av planeringsarbetet. Här vill vi veta vad du tycker om det förslag som ligger ute för samråd. Är det något som du vill ska ändras eller tas bort? Upplever du inte att planen gör det möjligt att utveckla Gargnäs som du tycker är lämpligt? Är det något som du tycker är extra bra och behöver understrykas?

Under mötet kommer det finnas möjlighet att prata med politiker och tjänstemän om bland annat näringsfrågor, markanvändning, service, teknisk försörjning.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan (FÖP), ersätter den kommuntäckande översiktsplanen inom ett särskilt geografiskt område som anges i planförslaget. Olika frågor som berör fysisk och strategisk planering utreds mer ingående och olika ståndpunkter kompletteras och preciseras. Den fördjupade översiktsplanen ska, på samma sätt som översiktsplanen, redogöra för grunddragen och konsekvenserna till mark- och vattenanvändning. Den ska också föreslå strategier för utveckling av bebyggelse, verksamheter, viktiga näringar och liknande. 

Du kan läsa alla samrådshandlingar här.

 

Uppdaterad den 10 juni 2019